Zwroty, reklamacje

Szanowni Państwo,

Jeśli Produkt zakupiony w Sklepie internetowym Nasza Tłocznia nie spełnia Państwa oczekiwań lub występują podstawy do jego reklamacji, możliwy jest zwrot lub reklamacja Produktu w określonym terminie. Zasady dokonywania zwrotów, będących jednocześnie odstąpieniem od zawartej Umowy oraz reklamacji, reguluje i określa Regulamin Sklepu internetowego – paragrafy 10 i 11.

§10 Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w punkcie 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w punkcie 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy wypełnione i podpisane oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (Formularz zwrotu towaru do pobrania poniżej). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Zawierać powinno dane Klienta, numer zamówienia, numer dokumentu sprzedaży, wskazanie zwracanego Produktu oraz opcjonalnie powód zwrotu.
 6. Zwracany produkt musi dotrzeć do Sprzedawcy w stanie nienaruszonym, nie noszącym żadnych śladów użytkowania wraz z potwierdzeniem zakupu – paragonem lub fakturą VAT oraz wypełnionym i podpisanym formularzem zwrotu. Zwroty niezawierające dokumentu sprzedaży lub formularza zwrotu nie będą rozpatrywane.
 7. Koszty dostarczenia zwracanego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient.
 8. Przesyłki nadane za pobraniem nie będą odbierane.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami .
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona w terminie 14 dni od momentu stwierdzenia zasadności zwrotu, tj. stwierdzenia, że produkt nie nosi żadnych śladów użytkowania i zwrot zawiera wszystkie wymagane dokumenty, wymienione w punkcie 6 niniejszego paragrafu.

§11 Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych Produktów.
 2. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w terminie maksymalnie 14 dni od momentu zauważenia przez Klienta nieprawidłowości związanych z Zamówieniem lub Produktem.
 3. Klient może złożyć reklamację składając oświadczenie reklamacyjne (Formularz reklamacji towaru do pobrania poniżej).
 4. Oświadczenie reklamacyjne może zostać złożone za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 5. Reklamowany produkt musi zostać dostarczony wraz z potwierdzeniem zakupu – paragonem lub fakturą VAT oraz wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym. Przesyłki niezawierające dokumentu sprzedaży lub formularza reklamacji nie będą rozpatrywane.
 6. Koszty odesłania reklamowanego Produktu ponosi Sprzedawca poprzez wysłanie do Klienta etykiety przewozowej.
 7. Przesyłki nadane za pobraniem nie będą odbierane.
 8. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od momentu otrzymania produktu.